Hem

Varför vill vi prata med dig?

Många människor har erfarenhet av att beroende eller känslan att alkohol, narkotika eller spel tar över livet. Idag saknas det forskning om hur olika beroende påverkas av livets många omständigheter. Det vill vi ändra på genom att prata med människor som har personliga erfarenheter av att leva med beroende.

Som tack för din medverkan erbjuder vi ett presentkort.


Att ha kunskap om personers erfarenheter av uppkomsten, stabiliseringen av och den eventuella återhämtningen från ett impulsivt beteende är avgörande för att kunna utforma tillgänglig, attraktiv och verksam vård.

Hur kan du bidra med kunskap?

Vi vill intervjua personer som anser sig ofta spela dataspel, tv-spel eller mobilspel. Studien är uppbyggd i två delmoment: Två intervjuer och en dagbok. Studien pågår i ungefär två månader. Ingen kommer att få reda på hur du har svarat eftersom dina svar kommer att avidentifieras.

Intervjuer

Deltagande i studien innebär två intervjuer som pågår i cirka 45 minuter. Intervjuerna spelas in om du ger ditt medgivande till det. Intervjun omfattar öppna frågor där vi samtalar om bland annat din livssituation, beteendets karaktär och utveckling över tid. Du bestämmer själv när du vill bli intervjuad och intervjuerna genomförs över telefon eller zoom , utifrån vad som funkar bäst för dig.

Dagbok

Mellan intervjuerna ber vi dig skriva i en dagbok om aktiviteter, situationer och tankar relaterade till ditt beteenden. Dagboken administreras genom att du får en länk till en anonym enkätsida där du kan skriva in dina anteckningar veckovis. Dagboken kommer att användas som underlag när vi träffas för den andra intervjun. 

Berättelser

Vad folk säger

För att jag kan fokusera på saker som händer i spelet och jag behöver tänka väldigt mycket på hur jag ska agera i situationer som uppstår i spelet och sånt där. Speciellt när man spelar PVP, player versus player.

Rikard, 20-30år.

Ja, någon gång hände det, men oftast var det så att jag körde när jag var extremt bakfull eller så att jag inte var nykter dagen efter, för att jag var ju tvungen att ta mig till mitt arbete.

”Lisa” 40-50år.

Projektet ‘”Addiction” som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelser av självbiografiska berättelser om beroende’ genomförs av Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (2018-01297). Projektet är granskat och godkänt av Etikprövningsmyndigheten (dnr. 2019-06473). All insamlad data behandlas i enlighet med GDPR.