Vill du delta?

Om du är intresserad och tror att studien passar dig så tveka inte att anmäla dig genom att skicka ett mejl eller ett sms till Malin Gunnarsson med dina kontaktuppgifter. Efteråt kommer du att kontaktas och informeras om projektet. Vill du delta tryck HÄR.

Vi som genomför studien

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Inte heller eventuella vårdgivare som du har eller kommer att ha kontakt med kommer att få veta vad du delat med dig av. Resultaten presenteras så att din identitet inte avslöjas. Det innebär att vi i resultatredovisningen använder påhittade namn och ändrar sådana detaljer som skulle kunna riskera att avslöja vem du är.

När studien har avslutats kommer allt datamaterial att arkiveras i enlighet med Stockholms universitets regler för hantering och arkivering av forskningshandlingar. Tio år efter att studien är avslutad kommer ett beslut tas om huruvida forskningsmaterialet bedöms ha något värde för framtiden eller om det kan gallras ut. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Stockholms universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare professor Jukka Törrönen, e-post: jukka.torronen@su.se.

Dataskyddsombud Björn Gustavsson nås på dso@su.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Projektet ‘”addiction” som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelse av självbiografiska berättelser om beroende’ genomförs av Institutionen för Folkhälsovetenskapen på Stockholm Universitet. Projektet finansieras av vetenskapsrådet (2018-01297). Projektet är granskat och godkänt av etikprövningsnämnden (dnr. 2019-06473). All insamlad data behandlas i enlighet med GDPR.

Annons
%d bloggare gillar detta: